top of page

Geometri Nasıl Çalışılır?

Güncelleme tarihi: 25 Nisgeometri nasıl çalışılır
geometri nasıl çalışılır

Geometri dersi şekil ağırlıklı, görmeye dayalı sorulardan oluşur, salt bilgi soruları yoktur ve de sorulmamaktadır.

Tartışmasız kesin sonuçları vardır.

Sorular çözülürken verilerin yanında büyük ölçüde yorum gücü ve mantık kullanılır.

Geometri’de şekilli sorular ağırlıkta olduğundan, verilen bilgilere dikkatlice bakılmalı ve veriler şekle taşınarak nasıl kullanılabilir diye üzerinde düşünerek çözüme ulaşılmalıdır.

Sorudaki hiçbir bilgi gereksiz değildir. Çözüme ulaşmak için bütün verilerin kullanılması gerekir.

Ayrıca öğrenci, sorunun çözümü için verilen şekil üzerinde ilâve çizimler yapıp yardımcı doğrulardan yararlanmalıdır.

Geometri soruları öğrencilerin şekiller arasında ilişki kurabilme yeteneğine bağlı olarak çözülen sorulardır. Bu nedenle olabildiğince farklı soru kalıplarıyla karşılaşmak gerekmektedir.

Soru ile karşılaşıldığında şekiller arasındaki ilişki ilk bakışta görülemeyebilir. Sorular üzerinde sonuca ulaşılamadığı zaman, sonradan o sorulara dönerek farklı bir bakış açısı yakalanmaya çalışılmalıdır. Hattâ bu konuda gerçekten zamanınız kalmamışsa ve soru da buna uygunsa, cevapları soruya uygulayarak, sorunun kendi içindeki tutarlılığından ve sağlamasından hareket ederek şıkları eleyebilir ve böylece doğru sonuca ulaşabilirsiniz.

Demek ki, Geometri sorusuyla karşılaşınca hemen çözüme geçilmemelidir. İlk önce;

Sorunun fotoğrafı çekilmelidir. Fotoğrafik zekânızı kullanarak verilen şeklin uzaydaki farklı ve daha berrak versiyonlarını hayâl edin!

Daha sonra şekli hayâlinizdeki şekillerle zenginleştirin. Böylece soruya uygun düşen yeni şekilleri çizerek ekleyin. Soruya kostümler giydirerek, sorunun daha tanıdık bir soru olmasını sağlamaya çalışın.

Bu aşamadan sonra ise soruda verilen bilgilerle organik bağı olan ve mantık yürütmeyle elde edilebilecek olan yan bilgileri elde etmeye çalışın. Soruyu sadece kitapçıktaki veri havuzuyla değil; ufak tefek işlemlerle ve mantık yürütmelerle ulaşabileceğiniz diğer verilerle daha anlaşılabilir bir düzeye taşımaya çalışın.

Eğer zamanınız varsa, bulduğunuz sonucu şekle / soru gövdesine monte ederek tutarlığını ve sağlamasını yapmaya çalışın.

Bunlardan daha da önemlisi, Geometrinin alfabesi olan Açılar, Üçgenler, Benzerlik gibi konularda son derece yetkin olmanız gerekiyor. Bu konulara ilişkin denklem ve formülleri bu nedenle çok iyi kavramanız ve işlemsel düzeyde çok iyi kullanabilmeniz gerekiyor.

Demek ki, Geometri çalışırken bu ölçütlere dikkat edersek Geometri dersini kendimiz için bir kâbus olmaktan çıkarabilir ve böylece TYT-AYT ve LGS sınavlarındaki Geometri sorularını rahatlıkla çözerek puanımızı bir hayli yükseltebiliriz. Bu tekniklerin yanı sıra aşağıdaki temel alışkanlıklara da titizlikle dikkat etmeniz gerektiğini ayrıca vurgulamak istiyorum. Bu temel alışkanlıklar şunlardır:

Öğretmenlerinizi dinlerken düzenli notlar tutunuz.

Dersten sonra eve gittiğinizde defterinizdeki notları temize çekin veyâ tekrar müsvedde kâğıtlara yazarak-çizerek çalışın.

Konuyu anlamadan sorulara geçmeyin, konuyu anladığınıza inandığınızda önce çözümlü sorulardan, sonra da test sorularından bir miktar çözün.

Soru çözerken problemlerde verilenleri ve istenenleri düzenli olarak bir kenara yazın.

Soru çözerken sizi sonuca götürecek teoremi, kuramı, kuralı ve özdeşlikleri belirleyin.

Verilenleri işlem sırasına göre ilgili formül ya da teoremlere uygulayın.

Sonucu bulun ve [vaktiniz varsa] sağlamasını yapın.

Geometri dersini öğrenmek bisiklete binmeyi öğrenmek gibidir. Bu ders, tıpkı bisiklete binmek gibi, yaparak, düşerek, kalakarak, çözerek ve yaşayarak öğrenilir. Ya da bu ders, ‘Bulmaca’ çözüyormuş gibi bir meşguliyete ya da hobiye dönüştürülerek öğrenilebilir. Bu nedenle bol bol işlem yapın, eksiklerinizi tespit edin ve her platformda bu eksikliklerinizi giderme yollarını araştırın.

Derste Öğretmen ders boyunca dikkatlice dinlenmeli ve gerektiğinde önemli ipuçları not alınmalıdır. Şekil ve işlemlerle dersteki öğrenme pekiştirilmelidir.

Örnekler dikkatle izlenmeli, şekiller ve çözüm yöntemleri doğru olarak yazılmalıdır / kaydedilmelidir.

Ders esnasında anlaşılmayan noktalar öğretmene sorulmalıdır. Konunun tüm formüllerini ezberlemek yerine; konuların ve formüllerin mantığı kavranmaya çalışılmalıdır.

Geometri dersine önyargılı yaklaşım ders işleyişini ve anlama kapasitesini de olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle Geometrinin öğrenilemeyeceğine dâir olumsuz düşüncelerden uzak durulmalıdır.

Diğer derslerde olduğu gibi Geometriye de ön hazırlık yapılmalı, işlenecek konular ve kavramlar dersten önce gözden geçirilmelidir. Derste vurgulanan önemli kavram ve terimlere, formüllere dikkat edilmeli öğretmenin soru çözümünde kullandığı yöntemler öğrenilmelidir / özümsenmelidir.

Bireysel çalışmalarda Geometri sorularını çözebilmek için Matematik dersine ait köklü sayılar, rasyonel sayılar ve denklemler konularını iyi bilmek gerekmektedir.

Konular, sırası takip edilerek ilerlenmelidir.

Geometride esas olan ezbercilik değil, yorum gücüne sahip olmaktır. Çok soru çözerek konularla ilgili farklı bakış açıları kazanıp, işbu yorum gücü geliştirilmelidir.

Derste işlenen konular o gün mutlâkã tekrar edilmeli, konularla ilgili test, kitap ve soru bankasındaki sorular çözülerek, çözülemeyen sorular için de öğretmenlerden yardım istenmelidir.

Konularla ilgili geçmiş yıllarda sorulmuş olan çözümlü ÖYS-ÖSSYGS-LYS-TYT-AYT ve OKS-SBS-LGS soruları da mutlâkã incelenmelidir.

Belirli aralıklarla konu tekrarları mutlâkã yapılarak konuların unutulması önlenmelidir.

Geometri dersindeki başarı dersi sevmekle mümkündür. Bu sevgi ve biliş motivasyonunu ise, işbu dersi hobi olarak görmekle kazanabilir. Ayrıca, sorunun cevabını bulmada size pratiklik kazandıracak olan alternatif çizimler yapabilme yeteneğini de bu anlamda bir hobi olarak geliştirmeniz gerekmektedir.

15 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page