top of page

Öğrenci Koçluğu Nedir?

İstenen performansa ulaşmak için koç ve danışan arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Danışanın özel ve profesyonel yaşamda gelişiminin sağlanmasını hedefleyen ve tümüyle güven ve gizlilik esasına dayanan bir süreçtir. Hayatın dinamikleri içinde her an oluşacak yeni olayları kontrol etmek için ve farkındalıklar  yaşayıp çözümlere ulaşmak için  destek olur. 

 

Koçluk çalışması, kararlılık ve devamlılık gerektiren bir çalışmadır. Bu bağlamda koçluk çalışması, yıl boyunca haftada bir gün 1 saat olarak sürdürülerek gerçekleşmektedir.

 

Koçluk kavramı 2000’li yıllarda Türkiye’de popülerlik kazanmış bir alandır, özünde bireyin kendi farkındalığını sağlamasına destek olmayı barındırır. Öğrenci koçluğu bu anlamı ile öğrenim yaşantısı içerisinde, özellikle 12 yaşından büyük bireye eğitsel alanda destek sağlamaya yönelik bir hizmettir.

Çapa 1

-Kimler Öğrenci Koçluğuna İhtiyaç Duyar?

-Sınavlara hazırlanan, kendisini stres altında hisseden öğrenciler,

-Sınav esnasında çok heyecanlanarak bildiklerini unutan öğrenciler,

-Sınavlardan korkan öğrenciler,

-Ders çalışma esnasında zihnini derse odaklanmada zorlanan öğrenciler,

-Ders çalışma yöntemini bilmeyen öğrenciler,

-Ders çalışmayı erteleyen öğrenciler,

-Çalıştıkları dersi hafızalarında tutamayan öğrenciler,

-Özgüven sorunu yaşayan öğrenciler

-Başarısız olacağından korkan öğrenciler,

-Gelecekte hangi mesleğin kendine uygun olduğunu tespit edememiş öğrenciler,

Çapa 2

Öğrenci Koçluğu Neden Önemlidir?

-Öğrencilerde görülen disiplin problemleri büyük ölçüde azalır.

-Yaratıcılığı ve başarıyı destekleyen bir eğitim ortamı yaratır.

-Sorumluluk duygusu, iç disiplin ve özgüven geliştirirler.

-Okulun akademik ve sosyal başarısı yükselir.

-Çocukların kendi eğilimlerini fark etmeleri, yeteneklerine, içsel kaynaklarına ulaşmaları sağlanır.

-Motivasyonları artar.

-Öğrenme kolaylaşır, öğrenciler öğrenmeyi severler. Öğrenciler kendi kararlarını verebilmeleri, kendi yaşamlarının liderleri olmaları için desteklenirler. 

-Kişinin performansını arttırmayı hedefleyen bir metot olarak karşımıza çıkıyor. 

-İşte bu noktada koçluk devreye girer, birey kendini ayakta tutacak, adeta hesap verecek birine gereksinim duyar. Öğrencilerimizin genellikle benzer bir ifadesi vardır ki, “kendim de biliyorum ama, siz olunca yapıyorum hocam”. 

Düzenli, planlı ve daha motivasyonlu bir şekilde başarıya bir adım daha yaklaşmak için bize katılın.

bottom of page